Big Events

MOVIE NIGHT – BUỔI “TIỆC PHIM” VUI HẾT NẤC CỦA HOME

Đêm ngày 28/03, Home đã thành công mang về buổi Movie Night với sự tham gia của 100 Homers tại

Talkshow “Chọn ngành, chọn nghề”

Một trong những giá trị cốt lõi tại Home English chính là “Tri Ân”. Vì vậy Talkshow “Chọn ngành, chọn