home english
Home-slider

OUR UNIQUE TEACHING METHODOLOGIES

Thông tin giới thiệu

Với Home English, điều bạn cần là một phương pháp học đúng và một môi trường nuôi dưỡng tình yêu ngôn ngữ cho mình. Bởi một ngôn ngữ không thể xây đắp chỉ trong ngày một ngày hai.

Home English mong muốn chỉ cho bạn cách học đúng, từ đó có thể học tiếng Anh, hay bất kỳ ngôn ngữ nào một cách tự nhiên nhất. Đó chính là khi ta có thể học mọi lúc mọi nơi, chứ không chỉ gói gọn trong vài giờ lên lớp.

  • Về Home English
  • Sứ mệnh
  • Tầm nhìn
  • Giá trị cốt lõi
Xem thêm
bg-home2

Proud Homers

Humans Of Home

Teaching Methods

Debate

Presentation

Flipped Classroom

Student – Centered

Groupwork

Self Study

Our Courses

Pre-Inter

Khóa học nền tảng, luyện 4 kỹ năng trong bài thi IELTS

Số lượng buổi học chính khóa: 36 buổi.

Đầu ra: 3.5-4.5+

Junior

Luyện 4 kỹ năng – Đi sâu và hiểu hơn các dạng bài trong IELTS.

Số lượng buổi học chính khóa: 36 buổi.

Đầu ra: 4.0 – 5.5+

Senior

Luyện 4 kỹ năng chuyên sâu chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

Số lượng buổi học chính khóa: 36 buổi.

Đầu ra: 5.5 – 6.0+

Intensive

Luyện 4 kỹ năng chuyên sâu, tâm lý phòng thi IELTS.

Số lượng buổi học chính khóa: 48 buổi.

Đầu ra: 6.0-6.5+

Events